top of page
FOLIA-白框-scaled-ol04soa0q83iaqzr88p3ymx6
MỚI
văn phòng phẩm
concept_slideleft1.jpg
mabacoup.jpg
concept_picture3.jpg
PRODUCTS
SẢN PHẨM
ダウンロード.jfif
main-Product-listing-image-640x480.jpg

LƯU TRỮ

BÀN LÀM VIỆC

- Điều chỉnh độ cao
- Phòng họp
- Đào tạo

 

product-listing-feature-image_-23-640x480.jpg

HỆ THỐNG

VĂN PHÒNG

- Bàn ghép
- Bàn làm việc

 

NỘI THẤT

KHÔNG GIAN

PHỤ KIỆN

- Ghế văn phòng
- Ghế đào tạo
- Ghế đa mục đích

 

product-listing-feature-image_-15-640x480.jpg


- Tủ đứng
- Tủ để gầm bàn

 

i44.png


- Không gian chung
- Không gian riêng

 

mo2-1.png


- Bảng trắng
 

bottom of page