top of page
CAT2020-Trang 24-25_edited.jpg
CAT2020-Trang 24-25_edited.jpg
dong ke ngang co cham_edited_edited.jpg

Dòng kẻ ngang có chấm

"dòng kẻ ngang có chấm" giúp cuốn vở của bạn trở nên đẹp hơn
- lùi dòng thẳng tắp
- kẻ vẽ dễ dàng
- gióng được thẳng hàng

Dòng kẻ ngang

Straight line_edited_edited.jpg

Vở với dòng kẻ ngang đơn giản

4ly ngang

Phổ biến đối với học sinh miền Trung và miền Nam Việt Nam

4 ly ngang_edited_edited.jpg
bottom of page