top of page
quality-01-01-01.jpg

ÉP PHIM CHẤT LƯỢNG

  • Hệ thống xử lý nguyên liệu vòng khép kín

  • Bếp trộn nguyên liệu trung tâm

  • Dung sai sản xuất chặt chẽ

  • Kiểm soát quá trình trực tuyến

  • Công nghệ tự động hóa tiên tiến

FLEXOGRAPHICS CHẤT LƯỢNG

  • Máy in hiện đại

  • Các công nghệ mới nhất được sử dụng để in ở các phán quyết màn hình cao

  • Kiểm soát độ nhớt trực tuyến để quản lý khả năng chịu bóng và màu

  • Xác minh mã vạch và kiểm tra web

bottom of page