top of page
Group-17294.png

​KOKUYO / NỘI THẤT VĂN PHÒNG / BÀN / TRANING / CONFEST

Bàn họp Confest

Trong một thế giới doanh nghiệp đang chuyển động nhanh chóng, thời gian là vô cùng quan trọng cũng như chi phí liên quan đến việc đầu tư đồ nội thất phù hợp để phù hợp với môi trường kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi thừa nhận rằng làm việc nhóm rất năng động và hết lần này đến lần khác chúng tôi không thể tránh khỏi những tình huống đặc biệt.

Confest-main1-1024x585.jpg
group-17579.png

Thông tin chi tiết

Image-132.png

Khi các bảng được đặt lại với nhau để nối chúng, có rất ít khoảng cách ở giữa.

Image-133.png

Cần gạt được thiết kế sao cho khi lật mặt bàn xuống sẽ không có hiện tượng tay bị kẹt vào giữa.

​Biến thể loại

group-17411.png

Mặt trên hình chữ nhật với Bảng điều khiển khiêm tốn

group-17412.png

Mặt trên hình chữ nhật không có Bảng điều khiển khiêm tốn

group-17413.png

Góc trên cùng với Bảng điều khiển khiêm tốn

CONFEST-dimension1.jpg
bottom of page