top of page
Group-34357.png
Group-29348.png

​KOKUYO / NỘI THẤT VĂN PHÒNG / PHỤ KIỆN / MOBI_BO

Mobi-bo của KOKUYO

Bảng trắng là nền tảng cho tất cả các môi trường văn phòng. Đây là công cụ thiết yếu để giao tiếp và hợp tác để thông qua các ý tưởng. MOBI-bo là một bảng trắng thiết kế thông minh mới, linh hoạt, hỗ trợ đầy đủ phong cách làm việc của ABW. Bảng trắng đi kèm với các kích cỡ khác nhau và cho phép bạn sử dụng nó từ tư thế đứng sang tư thế ngồi cho đến bảng trắng có thể trượt.

point02.jpg

​Biến thể loại

​Lựa chọn vật liệu

​- Loại điều chỉnh nâng lên -

mo1-1.png

B02-S147S1S1-SW1 W1435xD570xH1860

mob1.png

B02-S087S1S1-E61 W835xD570xH1860

​- Loại cố định -

mo2-1.png
Group-34567.png

B02-C074S1S1-E61 W845xD570xH1500

Dimensions-1.jpg
bottom of page