top of page
smart_tools_05a.jpg

Memorization Kit

MMK_01_product_02.jpg
LUKA3042.JPG
mmk2.jpg

Bộ dụng cụ ghi nhớ Campus
- Bút màu cam: ghi từ, cụm từ quan trọng
- Bút màu xanh: Đánh dấu phần trong trọng cần ghi nhớ
- Tâm phim màu đỏ : công cụ khi học thuộc, chỉ cần che lên phần đã được ghi, đánh dấu dữ liệu quan trọng sẽ được ẩn đi -> giúp ghi nhớ nhanh hơn - học hiệu quả hơn

test.jpg
test mmk1.jpg

FLASH CARD

Flash card Emoji boy

EMJ85_L2.png
EMJ85_L1.png

Size L (135x45 mm)

EMJ85_M2.png
EMJ85_M1.png

Size  M (90x54 mm)

EMJ85_S2.png
EMJ85_S1.png

Size S (68x30 mm)

Flash card Emoji Girl

EMJ85_L1.png
EMJ85_L2.png

Size L (135x45 mm)

EMJ85_M2.png
EMJ85_M1.png

Size  M (90x54 mm)

EMJ85_S2.png
EMJ85_S_1.png

Size S (68x30 mm)

Flash card Japan Touch

Size L.png

Size L (135x45 mm)

Size M.png

Size  M (90x54 mm)

Size S.png

Size S (68x30 mm)

Flash card Elegant Black

Size L.png

Size L (135x45 mm)

Size M.png

Size  M (90x54 mm)

Size S.png

Size S (68x30 mm)

SỔ GÁY CÒNG CAMPUS

binder-note_Pink .jpg
binder note.jpg
BINDER-NOTES.png

LLBN-B26-PK

LLBN-B26-BE

LLBN-B26-WE

- Bìa nhựa mềm, gáy còng dễ bật mở

- Có thể thêm bớt  giấy lên đến 70 tờ và đổi vị trí của các tờ, dòng kẻ ngang có chấm tiện lợi cho việc học tập

- Có thể sử dụng nhiều môn học trong 1 quyển, có trang màu giúp phân loại từng môn học.

- Kích thước giấy B5 ( 179 x 252 mm)

WSG-RULP12GB-VAF.jpg
KOKUYO-LINE-FIELD-Binder-Notebook-Loose-leaf-Book-Lattice-Shell-Removable-Coil-40sheets-A5
WSG-RULP12GB-VAR.jpg

WSG-RULP12GB-VAR/VAF

WSG-RULP11BR-VBS.png

WSG-RULP11BR-VBS

Còng nhựa dễ bật mở

GIẤY ĐỤC LỖ B5 ( loose - leaf)

LL-AR70G-50.png
LL-AF70G-50.png

- Giấy đục lỗ khổ A5 được dập lỗ sẵn

- Dễ dàng thay thế khi sử dụng hết số giấy bên trong sổ gáy còng

- Dòng kẻ 4 ly ngang 

GIẤY ĐỤC LỖ : LL-AR/AF70G-50

Loose_Leaf.jpg

- Giấy đục lỗ khổ B5 được dập lỗ sẵn

- Dễ dàng thay thế khi sử dụng hết số giấy bên trong sổ gáy còng

- Dòng kẻ ngang có chấm 7 mm

LL-BS70G-50

VỞ DÒNG KẺ LAI THÔNG MINH Wafu1

NB-BWA1200-1.jpg
NB-BWA1200-2.jpg

NB-BWA1200

NB-BWA1200_Inner-.jpg

Vở dòng kẻ lai thông minh:

Bên phải dòng kẻ ngang có chấm( phần ghi chép trên lớp)

Bên trái: Dòng kẻ caro ( phần tổng hợp tại nhà bằng sơ đồ tư duy)

leaflet smart method.jpg
bottom of page